IVBO schakelt over naar een geautomatiseerde aanmelding en weging van de aangevoerde afvalstoffen via een "self-scan desk". Deze geautomatiseerde aanmelding zal enkel mogelijk zijn voor onze vennoten, vennoten IC’s en voor de contractuele klanten. We starten met de stromen huishoudelijk afval (huisvuil, grofvuil, straat- en veegvuil en gemeentevuil) en het vergelijkbaar bedrijfsafval plus de PMD-residuen.

Andere stromen zoals niet-risico houdend medisch afval (NRMA) en niet contractuele aanvoer zullen zich op de gekende manier moeten aanmelden.

Wat is er anders?

In het nieuwe systeem is het de chauffeur die via de "self-scan desk" de gegevens van de aanvoer en weging zelf zal invoeren. Hiervoor werd een eenvoudige interface gecreëerd die in 12 verschillende talen benut kan worden. Om de invoer te versnellen en om fouten uit te sluiten volstaat het om een QR-code met alle noodzakelijke info in te scannen en de nummerplaat van de vrachtwagen manueel in te voeren. De chauffeur kan ook de eigen identificatie- en/of documentnummers invoeren en eventueel opmerkingen invullen, deze worden dan op de weegbon vermeld. De gewichten worden automatisch uit de weegbrug ingelezen.

IVBO stelt de QR-code ter beschikking via nieuwe identificatieformulieren die op deze website gedownload kunnen worden.  Hiervoor hebt u een gebruikersnaam en paswoord nodig die u bij IVBO kan aanvragen. Vraag gerust meerdere gebruikers aan per klant, voorbeeld voor elke dispatcher / planner / vestiging ... Via het menu "Uw aanvoer dossier" kan u de nodige identificatieformulieren met QR-code downloaden. Het formaat van de QR-code en de inhoud liggen vast en kan eenvoudig ter verificatie met een Smartphone ingelezen worden. Naar verdere ontwikkeling toe denken we eraan dat onze klanten de QR-code zelf op hun eigen documenten kunnen printen of kleven, zodat het IVBO document eventueel weggelaten kan worden. Technische info over de opbouw van de code kan bij ons verkregen worden.

Gezien de vervoerder niet vooraf gekend is wordt deze bij de meeste klanten niet in de QR-code opgenomen. De nummerplaat dient dan als unieke code voor de herkenning van de vervoerder. We werken dus enkel met vooraf gekende nummerplaten en daaraan gekoppelde vervoerders. We hebben reeds 600 frequent voorkomende nummerplaten in onze database. Via deze website kan je ze ook bekijken en eventueel nieuwe laten registreren (ten laatste om 14u de werkdag vooraf aan de levering registreren!). Voor de eenvoud kan je ook een bestand (xls, csv, word) aan ons overmaken met de bij u gebruikte nummerplaten. Als het kan beperk u tot de wagens die bij IVBO kunnen komen lossen. Wij voeren die dan in onze database in. Ook de veel voorkomende transport bedrijven met walking-floors worden in onze lijsten opgenomen.

  

Het werken met de self-scan desk is vrij eenvoudig en intuïtief. De wagen van de chauffeur wordt op de weegbrug geplaatst en de chauffeur gaat met zijn identificatieformulier naar de self-scan desk in het weeglokaal. Daar staat een terminal die in 12 talen beschikbaar is. De taal kan men op het eerste scherm kiezen via de specifieke vlag van een taal. In 5 korte stappen is men gewogen.

Stap 1: Kies voor een IN weging - tik op het IN symbool op het scherm van de terminal.

Stap 2: Scan de QR-code die op het identificatieformulier staat.

Stap 3: Voer de nummerplaat in. AANDACHT geen streepjes of spaties gebruiken, alle cijfers en letters na elkaar !!!! vb 1-ABC-123 invoeren als 1ABC123. Let op de nummerplaat MOET vooraf bij IVBO gekend zijn. Voor registratie zie menu '"Nummerplaat registratie"

Druk op ENTER. 

Stap 4: Men heeft nu de mogelijkheid om de eigen identificatieformuliernummers of extra documentnummers in te voeren. Ook een tekstveld voor opmerkingen kan ingevuld worden. De invoer van de nummers of de opmerkingen zijn NIET verplicht. Indien ze ingevuld worden komen ze ook op de weegbon te staan.

Druk op ENTER.

Stap 5: Nu kan men alle gegevens eens controleren en ziet men het gewicht van de aangeboden wagen. Controleer die en bij een stabiel gewicht kan die bevestigd worden.

Druk op ENTER.

Stap 6: De slagboom gaat open en de chauffeur kan naar de vloer om te lossen. AANDACHT Walking-floor's en trailers dienen zich te houden aan de beperking maximaal 1 per keer op het zelfde moment lossen. (zie verder)

Stap 7: Ga het afval lossen.

Zie beknopte visuele instructie hieronder.

Eens de afvalstoffen in de bunker gelost zijn komt de wagen op de UIT weegbrug. De chauffeur gaat met zijn identificatieformulier en vervoersdocumenten naar de self-scan desk in het portiershuis aan de weegbrug. Opnieuw kan men uit 12 talen zijn taal kiezen. In 5 korte stappen is men gewogen.

Stap 1: Kies voor een UIT weging - tik op het UIT symbool op het scherm van de terminal.

Stap 2: Scan de QR-code die op het identificatieformulier staat.

Stap 3: Indien u met meerdere voertuigen voor dezelfde producent aanwezig bent kies uw nummerplaat uit de openstaande nummers. Indien u als enige voor een producent op het terrein bent, dan slaat het systeem deze stap automatisch over.

Stap 4: Nu kan men alle gegevens eens controleren en ziet men het gewicht van de aangeboden wagen. Controleer die en bij een stabiel gewicht kan die bevestigd worden.

Druk op ENTER.

Stap 5: BELANGRIJK!!! Laat een kopie van het identificatieformulier en van alle CMR's achter in de IVBO BUS aan de balie. Wij hebben voor een correcte afhandeling de juiste documenten nodig.

Stap 6: Een weegbon wordt afgedrukt. Vergeet die niet mee te nemen.

Stap 7: De slagboom gaat open en de chauffeur kan vertrekken.

Zie beknopte visuele instructie hieronder.

Er is een beperking van maximaal 1 volle walking-floor op de stortvloer. Deze beperking is er één om redenen van stabiliteit van de op palen gesteunde stortvloer. De chauffeurs hebben in het lokaal aan de weegbrug via beeldschermen zicht op de stortvloer en kunnen zo zien of er al een walking-floor boven aan het lossen is. Indien dit het geval is kunnen ze zich beneden in de wachtrij zetten en volgens hun positie in de wachtrij dan gaan lossen.