Er kan zich steeds een storing voordoen. Voor u contact met ons opneemt gelieve eerst de 'storingskaart warmte' goed door te nemen en de juiste oorzaak vast te stellen. In een aantal gevallen gaat het om een probleem die los staat van het warmtenet.

Bij storingen aan de binnen installatie van de woning zoals aan radiotoren, kranen of leidingen van de verwarming of de sanitair moet u dit melden aan of de eigenaar of aan uw installateur.

Doe NOOIT de unit zelf open.

Er is gevaar van warme onderdelen.

Enkel erkende installateurs mogen in de unit werken. 

Indien u zeker bent dat het aan de binnen unit is, gelieve dan de storing te melden via onderstaand formulier. U heeft uw aansluitnummer nodig dat u op de unit kan aflezen.

Aard storing*
Beknopte beschrijving
Aansluitnummer*
Klant*
Adres*
E-mail*
Telefoon / GSM waarop u snel te bereiken bent*
-
Verificatie code