Voor het gebruik van de self-scan desk is een vooraf registratie van de nummerplaten verplicht. Gezien de vervoerder niet vooraf bij IVBO gekend is wordt deze bij de meeste klanten niet in de QR-code opgenomen. De nummerplaat dient dan als unieke code voor de herkenning van de vervoerder.

We werken dus enkel met vooraf gekende nummerplaten en daaraan gekoppelde vervoerders. We hebben reeds 600 frequent voorkomende nummerplaten in onze database. Via deze website kan je ze ook bekijken en eventueel nieuwe laten registreren (ten laatste om 14u de werkdag vooraf aan de levering registreren!). Voor de eenvoud kan je ook een bestand (xls, csv, word) aan ons overmaken met de bij u gebruikte nummerplaten. Als het kan beperk u tot de wagens die bij IVBO kunnen komen lossen. Wij voeren die dan in onze database in. Ook de veel voorkomende transport bedrijven met walking-floors worden in onze lijsten opgenomen.