IVBO schakelt over naar een geautomatiseerde aanmelding en weging van de aangevoerde afvalstoffen via een "self-scan desk". Deze geautomatiseerde aanmelding zal enkel mogelijk zijn voor onze vennoten, vennoten IC’s en voor de contractuele klanten. We starten met de stromen huishoudelijk afval (huisvuil, grofvuil, straat- en veegvuil en gemeentevuil) en het vergelijkbaar bedrijfsafval plus de PMD-residuen.

Andere stromen zoals niet-risico houdend medisch afval (NRMA) en niet contractuele aanvoer zullen zich op de gekende manier moeten aanmelden.

Wat is er anders?

In het nieuwe systeem is het de chauffeur die via de "self-scan desk" de gegevens van de aanvoer en weging zelf zal invoeren. Hiervoor werd een eenvoudige interface gecreëerd die in 12 verschillende talen benut kan worden. Om de invoer te versnellen en om fouten uit te sluiten volstaat het om een QR-code met alle noodzakelijke info in te scannen en de nummerplaat van de vrachtwagen manueel in te voeren. De chauffeur kan ook de eigen identificatie- en/of documentnummers invoeren en eventueel opmerkingen invullen, deze worden dan op de weegbon vermeld. De gewichten worden automatisch uit de weegbrug ingelezen.

IVBO stelt de QR-code ter beschikking via nieuwe identificatieformulieren die op deze website gedownload kunnen worden.  Hiervoor hebt u een gebruikersnaam en paswoord nodig die u bij IVBO kan aanvragen. Vraag gerust meerdere gebruikers aan per klant, voorbeeld voor elke dispatcher / planner / vestiging ... Via het menu "Uw aanvoer dossier" kan u de nodige identificatieformulieren met QR-code downloaden. Het formaat van de QR-code en de inhoud liggen vast en kan eenvoudig ter verificatie met een Smartphone ingelezen worden. Naar verdere ontwikkeling toe denken we eraan dat onze klanten de QR-code zelf op hun eigen documenten kunnen printen of kleven, zodat het IVBO document eventueel weggelaten kan worden. Technische info over de opbouw van de code kan bij ons verkregen worden.

Gezien de vervoerder niet vooraf gekend is wordt deze bij de meeste klanten niet in de QR-code opgenomen. De nummerplaat dient dan als unieke code voor de herkenning van de vervoerder. We werken dus enkel met vooraf gekende nummerplaten en daaraan gekoppelde vervoerders. We hebben reeds 600 frequent voorkomende nummerplaten in onze database. Via deze website kan je ze ook bekijken en eventueel nieuwe laten registreren (ten laatste om 14u de werkdag vooraf aan de levering registreren!). Voor de eenvoud kan je ook een bestand (xls, csv, word) aan ons overmaken met de bij u gebruikte nummerplaten. Als het kan beperk u tot de wagens die bij IVBO kunnen komen lossen. Wij voeren die dan in onze database in. Ook de veel voorkomende transport bedrijven met walking-floors worden in onze lijsten opgenomen.