Wat heeft IVBO met een warmtenet te maken?

In Vlaanderen is IVBO één van de pioniers in het uitbaten van een warmtenet.

Bij de bouw van de verbrandingsovens kozen de toenmalige bestuursorganen voor een centrale met energierecuperatie. Door die visionaire en innovatieve beslissing wordt er al sinds 1982 warmte via het warmtenet verdeeld. De jaren daarna breidde het net beetje bij beetje uit. In ons model is de producent ook de netbeheerder en de leverancier van de energie en dat is belangrijk voor het succes van het net. Het is een onderdeel van een ecologische oplossing in een lokale circulaire economie. Het helpt de lokale klimaatdoestellingen te realiseren.

 

Hoe werkt een warmtenet?

Een warmtenet is een groot systeem dat verschillende klanten duurzame toegang geeft tot verwarming en sanitair warm water. Een of meerdere producenten brengen die groene warmte op het warmtenet. Ondergrondse leidingen (het transportnet) brengen het warme water (bij ons op 120°C) tot bij het distributiestation van de wijk. Daar zet een installatie de warmte van het transportnet over op het net van de wijk. Het afgekoelde koude water komt langs een tweede leiding terug naar de centrale, waar IVBO het opnieuw verwarmt.

In de wijk staat er een distributiestation. In dit station staat een installatie dat het water van het wijkwarmtenet opwarmt. De temperatuur van het net in de wijk is ongeveer 80 à 90°C.

Vanuit het distributiestation vertrekken dan ondergrondse leidingen naar al de woningen. Per woning is er een afzonderlijke aftakking. Deze bestaat uit twee buizen. Eén gaat binnen in de woning met het warm water die voor de verwarming zal zorgen. De andere komt uit de woning terug met het afgekoelde water.

Distributiestation wijkwarmtenet Duivekeet – Blauwe Torenpoort

   

In de woning komt de voeding, de leiding met warm water binnen. Deze is aangesloten op de collector van de binnen installatie (huisunit). Het warm voedingswater warmt via de huisunit de interne kring van de centrale verwarming op. Bij vraag voor warm water wordt het stadswater direct verwarmd. Het voedingswater staat zijn energie af aan de kring van de centrale verwarming en koelt af. Het stroomt nu via de collector terug naar het distributiestation.

Wat zijn de voordelen van zo’n warmtenet voor burgers?

Duurzame warmte

Door met restwarmte te werken, kunnen we afstappen van het gebruik van vervuilende installaties op gas of olie. We hanteren daarbij een uiterst betrouwbare en betaalbare technologie. In steden zoals Kopenhagen is maar liefst 98% van alle gebouwen aangesloten op een warmtenet. In onze streken zijn we nog zover niet, want onbekend is onbemind.

Minder energie aankopen voor zelfde verbruik

Aardgasbranders verliezen nog steeds energie. Zelfs de meest moderne hoge rendement condensatieketels verliezen een deel van de energie waarvoor je betaald hebt. Afhankelijk van de inregeling en het seizoen kan dit al snel oplopen tot een verlies van 5 à 15%. Bij een warmtenet koop je de hoeveelheid energie aan dat je verbruikt hebt, niet meer en niet minder. Heb je 1.000 kWh met het warmtenet verbruikt dan moet je bij de vergelijking met aardgas de aankoop van 1.100 kWh als richtwaarde gebruiken.