De Brugse Maatschappij voor Huisvesting bouwt langs de Blankenbergse Steenweg een nieuwe wijk met sociale woningen. Het project bestaat uit 8 duo-woningen, 14 eengezinswoningen en 4 appartementsblokken met in totaal 60 wooneenheden.

In de wijk wordt geen aardgasnet meer aangelegd. Alle woningen worden aangesloten op het wijknet vanuit een distributiestation Duivekeet.

Het innovatieve voor Vlaanderen is dat de wijk gevoed wordt via de retourleiding afkomstig van het AZ ST-Jan. Het afgekoelde water van het hoofdnet is bij retour naar IVBO nog warm genoeg om het wijknet mee op te warmen. Mocht er onvoldoende warmte op die retour zijn dan wordt er vanaf de hoofdleiding bijgestoken.

Met steurn van de Vlaamse overheid