De ontwikkelaar Woningbouw Pieter Blomme (pieterblomme.be) is langs de Blankenbergse Steenweg een nieuwe woonwijk aan het bouwen. Hier komen er op termijn 48 eengezinswoningen en een appartementsgebouw van 28 woningen. In de wijk wordt geen aardgasnet meer aangelegd. Alle woningen worden aangesloten op het wijknet vanuit een distributiestation Duivekeet. 

Het innovatieve voor Vlaanderen is dat de wijk gevoed wordt via de retourleiding afkomstig van het AZ ST-Jan. Het afgekoelde water van het hoofdnet is bij retour naar IVBO nog warm genoeg om het wijknet mee op te warmen. Mocht er onvoldoende warmte op die retour zijn dan wordt er vanaf de hoofdleiding bijgestoken.

Met steun van de Vlaamse overheid.