De afvalverbrandingsinstallatie van IVBO is actie sinds 1982. Als pionier werd er uit huishoudelijk afval elektriciteit geproduceerd en werd één van de eerste warmtenetten van Vlaanderen aan de installatie gebouwd. Na de vele investeringen over de laatste jaren is de installatie omgevormd tot een echte Groene Energiecentrale. Een nieuwe turbine van 16 MWe werd in 2012 in gebruik genomen en het warmtenet is in tussen uitgebreid met diverse klanten en kan tot 20 MWth in piek leveren.

Via deze site bieden we onze professionele klanten extra info aan. Wilt u als bewoner, school, zelfstandige of KMO meer weten over wat u met uw afval moet doen bezoek dan onze website IVBO.be